Systemy informacji zarządczej

czyli jak powstał pomysł, aby przelać swoje doświadczenia na elektroniczny papier.

Od dawna zbieram się, aby zebrać w jednym miejscu swoje doświadczenia dotyczące sposobów mierzenia tego, jak działa przedsiębiorstwo w sposób nie pokrywający się z jednak wprost z teorią rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów – a więc z wiedzą, którą nabyłem w trakcie studiów magisterskich i doktoranckich.

Czytaj dalej „Systemy informacji zarządczej”